entree
Welkom op mijn website

Fijn dat u mijn website bezoekt.
Als u door de poort naar binnen gaat, komt u bij een aantal van mijn werkzaamheden. Werkzaamheden die ik als beiaardier, organist en muziekuitgever samen met mijn vrouw Levina verricht.

Hieronder treft u nog een persoonlijk schrijven over de strijd die een christen voert.
Als u daarin geÔnteresseerd bent, nodig ik u uit hieronder verder te lezen.

Met groet,
Henk Veldman
henk.veldman@editionpors.nl

Als christen strijd je niet tegen vlees en bloed. En in Nederland hebben we al helemaal niet te klagen over de vrijheid die we in het geloof hebben.
De enige strijd die een christen voert, is tegen de boze machten.
Eerst tegen het kwaad dat in jezelf aanwezig is, vervolgens tegen de geesten die Gods Woord loochenen.
Mensen die loochenen dat er een opstanding is, dat Christus in het vlees is opgewekt.
Ten tijde van Jezus waren dat de sadduceeŽn. De mensen die cynisch waren, onverschillig en ongelovig. Op en top religieuze mensen, maar die niet in het Woord van God wilden geloven.
Tegenwoordig zijn het de vrijzinnigen. Mensen die moeilijk doen als een wonder ter sprake komt.
Dat Jezus over het water heeft gelopen, dat water in wijn verandert, allemaal zaken die men met het verstand niet kan bevatten, dus verwijzen ze dat wat onder het mysterie van het geloof moet worden verstaan naar de prullenbak.
Betweterige mensen, vaak geleerd, theologisch geschoold, kunst en cultuur minnend, maar ten diepste ongelovig. Als christen moet je die mensen negeren, er niet mee omgaan, maar ze maken helaas nog steeds deel uit van de kerkgemeenschap. Ze kunnen niet zonder de liturgische rituelen. Zielige mensen vind ik dat. Zuurpruimen, azijnpissers. Mensen die niks anders doen dan de bal steeds maar weer in eigen doel trappen. Nog denken te scoren ook...
Mensen die de blijdschap van het geloof, de vrijheid, de vreugde van onze Here Jezus Christus
niet kunnen omarmen, niet binnen durven laten, want dan moet je jezelf helemaal loslaten.
Jezelf helemaal overgeven aan Zijn liefde. Ik ken niets wat mooier is dan dit: alles overgeven aan Hem, Die liefde is.
Jezus leeft. Hij is opgestaan en Hij bidt nu voor ons. Voor u, voor jou en voor mij.
Is dat niet de blijde boodschap?
Gemeenschap hebben met Hem Die liefde is!
Ik geef toe: de problemen zijn daarmee de wereld niet uit. Het is veel mooier: je bent niet meer van deze wereld. Je bent nu van Hem, Die eeuwigdurende liefde is.