entree

Welkom op mijn website

Wedergeboren

Nicodemus, een leraar van IsraŽl, bezoekt ‘s nachts Jezus. In het verborgene. Nadat Nicodemus Jezus een compliment heeft gegeven dat Hij als Leraar van God is gekomen, maakt Jezus hem direct duidelijk dat tenzij iemand wederom geboren wordt hij het Koninkrijk Gods niet kan zien.

Nicodemus snapt het niet en vraagt door. En dan legt Jezus uit hoe het werkt.
Hoe geloof werkt. En wat het vooral niet is.

Jezus zegt:
“Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.”

Als Nicodemus het dan nog niet begrijpt, geeft Jezus hem een koekje van eigen deeg.
“Bent u een leraar van IsraŽl en weet u deze dingen niet?”

Jezus gaat verder:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Of Nicodemus vervolgens nog wat gezegd heeft, wordt niet vermeld, want het gaat de evangelist Johannes om de woorden van Jezus. Het gaat om Hem!

“Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Later zien we Nicodemus terug. Als hij zijn collega’s er op wijst dat iemand niet buiten de wet om veroordeeld kan worden, wordt hij door de FarizeeŽrs beschuldigd van vriendjespolitiek. En wordt hem te verstaan gegeven dat hij het Woord van God niet kent...

Zo gaat dat.
Als je Jezus volgt, doe je afstand van alles wat jou aan deze wereld bindt. En krijg je te horen dat je niet spoort. Want Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld, het is hier op aarde niet te vinden.
Als je in Hem gelooft, ben je behouden. Ben je uit Hem geboren. Zie je op Hem, op de gekruisigde Heer. Die aan de dood, aan de zonde, aan de macht van de boze een eind heeft gemaakt. Hij heeft de zonde van de wereld weggedragen. Door Zijn bloed zijn we met God verzoend.

Aan uw, jouw en mijn zonden is definitief een eind gemaakt.
Want de zonde is opstand tegen God. God laat de zonde niet ongestraft. Het is onrecht.
Het moet geoordeeld worden en het is rechtvaardig geoordeeld. Christus Jezus heeft onze straf gedragen. Dat is het blijde nieuws. Dat God ons nu ziet zoals we bedoeld zijn. Kinderen van ťťn liefhebbende Vader. Als we onze zonden voor Hem belijden, zijn ze weg, worden ze ons niet meer aangerekend. Schenkt Hij ons genade. Vrede, vreugde en blijdschap. Want de Heere God ziet ons nu in Christus Jezus aan. In gerechtigheid en in heerlijkheid.

Als Jezus is gestorven, komt Nicodemus samen met Jozef van Arimathťa het dode lichaam van de Heer wegnemen om het in linnen doeken te wikkelen, van specerijen te voorzien om het vervolgens te begraven.

Hoe groot zal zijn vreugde geweest zijn toen de Heer drie dagen later opstond uit de dood!
En hoe groot is Zijn liefde en genade nog steeds voor ons, elke dag van ons leven.
Lof zij Christus Jezus, onze Heer!